Ajoittaisia häiriöitä tietojärjestelmissä 8.4. - 9.4 / Intermittent disruptions in university systems 8.-9. April 2020

08.04.2020 08:00 - 09.04.2020 16:00

Kesto

1d 8h

Häiriön kuvaus

Yliopiston tietoliikenneverkon ulkoyhteyksissä on 7.4. illalla alkanut vikatilanne, jonka selvittämisen ja korjaamisen vuoksi on 8.4.- 9.4. todennäköisesti odotettavissa häiriöitä, kunnes lopullinen korjaus löytyy. Häiriöt ilmenevät huomattavana hitautena yliopiston tietojärjestelmien käytössä.

Pahoittelemme niistä yliopistolaisille koituvaa haittaa, asiantuntijamme tekevät parhaansa ratkaistakseen ongelmat niin pian kuin mahdollista.

----------------------------

We detected a disruption in the outbound connections of the university network beginning in the evening of 7 April. Due to the repair work in resolving the situation disruptions may occur on 8. - 9. of April 2020 until all the issues have been resolved. During this time the disruptions will cause considerable slowness in the university information systems.

Our specialist are currently doing their best to resolve the issue. We apologize for the inconvenience caused to university staff and students and thank you for your patience.