Käyttökatko kaikissa SAP järjestelmissä torstaina 25.11.2021 klo 7:00 - 18:00! Service break in all SAP systems on thursday 25.11. from 7:00 am to 6:00 pm!

25.11.2021 07:00 - 25.11.2021 18:00

Duration

11h

Description

Käyttökatko kaikissa SAP järjestelmissä! Järjestelmät eivät ole käytettävissä torstaina 25.11.2021 klo 7:00 - 18:00. Service break in all SAP systems! SAP systems will not be available on thursday 25.11. from 7:00 am to 6:00 pm.

Vaikuttaa sovelluksiin / Affects applications :
Työaikaleimaukset / Work time recording
YPJ-arvioinnit / Performance assessments (YPJ)
Proha-projektien hallinta / Proha project management
Ostolaskujen hyväksyntä / Purchase invoice approval
Laiterekisteri / Device register
Laskuntarkastus / Invoice inspection
Matkustaminen (matkapyyntöjen ja matkalaskujen käsittely) / Travel (processing travel requests and invoices)
BW talousraportointi / BW financial reporting
BW HR raportointi / BW HR reporting
BO raportointi / BO reporting
BPC budjetointi / BPC budgeting
SAP HR -portaali / SAP HR Portal
SAP HR GUI / SAP HR GUI
SAP Talous GUI / SAP Finance GUI
Rekrytointi (työpaikkojen hakeminen, oma profiili ja omat hakemukset) / Recruitment (searching for job applications, personal profiles and viewing own applications)
Hakijoiden arviointi (osana rekrytointia) / Assessment of candidates (as part of the recruitment process)

INFO :
FI : https://flamma.helsinki.fi/s/iSObz
SV : https://flamma.helsinki.fi/s/Qa7Hy
EN : https://flamma.helsinki.fi/s/TM1JE