Käyttökatko työasemien ylläpitojärjestelmässä (SCCM) / Interruption in workstation management system (SCCM)

12.12.2023 07:00 - 12.12.2023 09:00

Duration

2h

Description

Työasemien ylläpitojärjestelmässä (SCCM UHI) käyttökatko. 

Työasemat eivät saa katkon aikana uusia (asennus)tehtäviä eikä Software Center toimi. Katkon aikana sekä hallinta- että tietokantapalvelimeen asennetaan tietoturva- yms. päivityksiä ja palvelimet joudutaan käynnistämään uudelleen.

Myöskään muut SCCM:ää hyödyntävät palvelut eivät toimi (kuten SCCM-ajot- ja -raportit Onifyssä) katkon aikana. Vältä myös Sentterin ja Terminatorin käyttöä katkon aikana.

Interruption in workstation management system (SCCM UHI).

During the interruption both the management and database server are updated and must be restarted; the workstations don't receive new (installation)tasks and Software Center is out of use.

Also other services, that depend on SCCM, do not work (such as SCCM scripts and reports in Onify). Avoid using Sentteri and Terminator during this break, too.

Affected services

Työasemien keskitetty ylläpito